Bij Cloudsters IT Solutions vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar [email protected].
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 7 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

EN:

At the Cloudsters IT Solutions, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Please do the following:

 • E-mail your findings to [email protected].
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data,
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved,
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

What we promise:

 • We will respond to your report within 7 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date,
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report,
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission,
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem,
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and
 • As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a security problem that was not yet known to us. The amount of the reward will be determined based on the severity of the leak and the quality of the report.

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

Use this key for sending encrypted mail:

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–
Version: Encryptomatic OpenPGP Add-in for MS Outlook 2.7.0.0

mQMuBF9UuuURCADQIsfwoUVqFfld32y60LphCSMWq33xE1dLO3Q+r2jeAFhlh3WJ
ePYLjJ/sjiY0sO5/TS3SpseO3U4W1S7TZHq+E5IEuY+q9UJhZHS+vErQ+uUh7jox
KZ4zv3ZMiyxuc2ZT564xAhc5N7nXIPtDmLq70SQy3rU8AtgV/7ma6f2n2FcY+0KR
AdTb+G4m4YQfCG2jDDY1jbrvAorqG8bw/m/z3xjOlQRKednzWUgK1jP9cgIgogsX
rWdNERak3TyXsryjifvdbYipHdw4rS5fmoihD2wQNwRIngyF1UzmoGE/EOe6XUFq
D2d2D5DQOppQYqf28rERPvgFsL2MIw8z00uBAQDky6vOWV//VGy8f/dFCt6135Ul
JJ+nxpjX9xrZZCmZDQf+KPhiw8lfZlAgtxaniyQjdbuXKPYjkZb65b8Pf4DhkPPp
fIu8kPIzq60DG25roNohNZN0Puwc29UMff9T2A/XByxUFkEIfVLgk+zqrLPjE3fz
uRLqYzyp9heOvckQMWWjnaQ3FkPorcNVNlRVLwmhfao7Vt+uclafAxGZWNWA8xuU
p/FoKEFH0LfMLvDf+c/mMGxIC7Swa1lQX2ADFignw0ywWUTePlMz10ajlrru5MCf
sYHsJxRBiPRMGr4MbuHGKqmFBadxopu3v6WGDOFVM3wCGgwhO5JOApjmYiqJA8de
gPeoVbE7iY1o2KDL/A8xcaaPZ4YmrI4KFQT/zcKG8QgAmg9XW5LYSE/aae61yA5V
znUi+dKOR584SpLvR+8sRPHqKynuhTwgQ1RkkjXsNVKqCt49xDH3RkUExeceb9Qn
LjGDAgkstvm2zN9PNmljv8sgfQo/sy4wL9vNlmuNtyk6C4Slfxbb2eGDjmVacTPZ
c56jP1fMXFq9+Kw1AhQ2S3wNC7kcLo7zHbc+ocCtKhpQPL65uAEBm14H2ww7Q7tU
X2lSdh+BaAoSMKtHnbxwZ0CI1dQLMMHe1cGp4Aua6hsxFhTd5+2WqmNsmyf1zRg2
SDEgpSw6jn2YYxny9Irx7tVhIfTDwG5GByquT4/Sd7AgreUT234JtZ1Et2oJzItl
qbQWcnViZW4gPHJ1YmVuQHJ3aWN0Lm5sPohnBBMRCgAPBQJfVLrlBQkIZN67ApkB
AAoJEEO/KEcBCxHrlLsA/jbA3D73rPEtTzZM9ADlmqO8ti6fYs7Kfdqb6Ag7u7RF
AP9BPhD762OXy77EMMPjlSrsm4VUO3e4NR/lw6eR4AijobkDDARfVLrlEAgA6gg1
E799fHn7sKlsS8As0SAONJ87O+etm32X+TjMPPFmQhevHdzc/7+xu+T3Gg4U4vCO
yGD0pu3lD1n2E3jCEklyYFq0dytRcyIPLOpa0c4Pp+Qps0/EtzlYV/Mts8m9uJmH
F4dBcUEDf6ZXAfVsGix5ZzdT0nip3HFk37XIUQwXnAfoyXSQqhOaCaWDx5v1D1PW
0S/6pqAXapS+NbNK+ohnLRY3ql5g2rrn/IoX7CT0s/75uz5TSBct1a5SgtoQ4Mf4
NnCZxvug5qwrPNIgnW4ItSyJ/BLZ748JKVQu+ff/WM7iSeteV7ot4tkLNx/2BIUW
Ck1p34CqiyvpAlqdUQgA6gg1E799fHn7sKlsS8As0SAONJ87O+etm32X+TjMPPFm
QhevHdzc/7+xu+T3Gg4U4vCOyGD0pu3lD1n2E3jCEklyYFq0dytRcyIPLOpa0c4P
p+Qps0/EtzlYV/Mts8m9uJmHF4dBcUEDf6ZXAfVsGix5ZzdT0nip3HFk37XIUQwX
nAfoyXSQqhOaCaWDx5v1D1PW0S/6pqAXapS+NbNK+ohnLRY3ql5g2rrn/IoX7CT0
s/75uz5TSBct1a5SgtoQ4Mf4NnCZxvug5qwrPNIgnW4ItSyJ/BLZ748JKVQu+ff/
WM7iSeteV7ot4tkLNx/2BIUWCk1p34CqiyvpAlqWewf+PvxvWVHfaime4SQc0USK
AQ27xwcwRjtysSedO1Pdi0wJcIF0qTMcROrVKRGTwcdtmU+n9tGSD5GjnUC62/4e
8zq7PgEYAL/q/scADh8FV9OZIOMbwFj3ikaxA+5G3WRKXjcK4wKvyZ0Scag2XGo0
8Qufu4kHOhmnUeK8Egc9xOAnhS/Z+fQalPeXWSMYI3TpcGCek8dO16lVduRpBVG3
MtAx/YXDcpD/xLBbKERb/WrdSSl0om5F77e2jQjaaet7PJx9R/ET+FR9IHzeIMcl
wUeT7jx/BZ/gxUv9UdyFFFchN34tPofZ3s1WpfGQincb7IRfwpJc262dw3WM+haU
hYhnBBgRCgAPBQJfVLrlBQkIZN67ApkBAAoJEEO/KEcBCxHrli0BAIA9Bfuv+N9z
5yNsBTXsVukMxldOtS61uazztskk/IN9AP4hc9zPaiFE6eMgr9hiUYkdUpDNkC0A
CqHaTq3h/BFZBA==
=PiW0
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–